W jaki sposób ClickMeeting pomaga realizować założenia nauczania metodą Marii Montessori? Czy webinary w zdalnej nauce są wystarczającym substytutem kontaktu międzyludzkiego? Jak zapanować nad dużą liczbą zajęć grupowych i indywidualnych?

Zachęcamy do przeczytania case study Sopockiej Szkoły Montessori.

O kliencie

Sopocka Szkoła Montessori to pierwsza placówka Montessori na Pomorzu. Przedszkole powstało w 2004 roku, a od 2014 roku Szkoła Montessori składa się ze Szkoły, Przedszkola i Grupy Toddlers.

Czym Szkoła Montessori różni się od „zwykłej” szkoły?

Zajęcia szkolne są u nas ukierunkowane na indywidualne predyspozycje uczniów. Respektujemy i akceptujemy różnice tych predyspozycji oraz tempa w przyswajaniu wiedzy. Klasy mają zróżnicowaną strukturę wiekową, a uczeń pracuje samodzielnie lub zajmuje się wybranym projektem wspólnie z innymi koleżankami i kolegami w grupie.

Wyzwania związane z nauką zdalną

Obowiązek szkolny zakłada spełnienie dwóch równorzędnych celów: przyswojenia wiedzy oraz umożliwienia nawiązania relacji i kontaktu z rówieśnikami. Po wprowadzeniu zdalnych lekcji realizacja drugiego celu stała się szczególnym wyzwaniem.

Jak umożliwić stały, bezpośredni kontakt i edukację bez wychodzenia z domu i narażania zdrowia? W szkole opartej o metody nauczania Marii Montessori te pytania były szczególnie ważne. Odpowiedzią na potrzeby Sopockiej Szkoły Montessori stał się ClickMeeting.

ClickMeeting jest naszym podstawowym narzędziem, które wykorzystujemy w trakcie nauki zdalnej. Umożliwia nam też utrzymanie kontaktu i relacji międzyludzkich w gronie nauczycielskim: prowadzimy spotkania i konsultujemy się między sobą podczas webinarów. Prowadzimy też rady pedagogiczne.

Główne grupy docelowe szkoły to:

  • uczniowie
  • rodzice
  • grono pedagogiczne

Dzięki webinarom Sopocka Szkoła Montessori realizuje zadania takie jak:

  • grupowe zajęcia lekcyjne,
  • indywidualne konsultacje ze specjalistami (rehabilitacja, spotkania z logopedą itp.),
  • zajęcia dodatkowe (taniec, konwersacje w języku obcym),
  • spotkania zespołu wychowawców,
  • rady pedagogiczne,
  • spotkania rodziców z pedagogiem, wychowawcą i dyrektorem.

Jakie funkcje ClickMeeting wykorzystuje szkoła Montessori?

Najważniejszą funkcją z punktu widzenia Sopockiej Szkoły Montessori są webinary. Spotkania online w ClickMeeting oferują szereg udogodnień, które sprawiają, że są one komfortową i użyteczną metodą nauki i pracy zdalnej.

Realizacja podstawy programowej – przejrzysty panel wprowadza porządek

Podstawa programowa szkół nie zmieniła się, odkąd pojawił się koronawirus. Pandemia nie zmniejszyła obciążenia uczniów i nauczycieli. W niektórych przypadkach zwiększyła owe obciążenia: w krótkim czasie nauczyciele, uczniowie i rodzice musieli opanować niezbędne narzędzia.

W ClickMeeting strona techniczna jest ograniczona do niezbędnego minimum.

Nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania na komputerze. W zajęciach można uczestniczyć korzystając jedynie z przeglądarki internetowej. To znacznie ułatwia uczestnictwo w lekcjach uczniom, zwłaszcza tym młodszym.

Organizacja zdalnych lekcji nie sprawia dodatkowych trudności placówce edukacyjnej. Spotkania z uczniami można zaplanować z wyprzedzeniem, korzystając z przejrzystego panelu administracyjnego ClickMeeting.

To bardzo ważna funkcjonalność:

Panel ClickMeeting pozwala na bieżąco sprawdzić liczbę spotkań, które odbyły się w ciągu dnia. Dzięki temu szkoła ma kontrolę nad realizacją podstawy programowej i ma możliwość sprawdzenia, czy lekcje odbywają się według ustalonego planu.

Wsparcie w utrzymaniu dobrych relacji – kamera i mikrofon

Metoda Montessori zakłada, że między nauczycielem a uczniem nawiązuje się przyjazna relacja. Środowisko pracy ma wspierać ucznia w osiągnięciu pełnego potencjału rozwoju. Niestety ze względu na pandemię kontakt pedagoga z uczniami został ograniczony i utrudniony.

Zdajemy sobie sprawę, że zdalna komunikacja nie zastąpi kontaktu człowieka z człowiekiem. Platforma ClickMeeting jest dla nas wsparciem w realizacji lekcji i spotkań. Webinary są dobrym substytutem. Pozwalają na osiągnięcie naszych celów. Wspomagają nas m.in. włączone kamery i mikrofony, które ułatwiają kontakt online na żywo.

Bezpieczeństwo środowiska pracy i nauki: prywatność chroniona hasłem

Zdalne nauczanie dla wielu szkół okazało się dużym wyzwaniem z powodu tzw. “rajdowania” e-lekcji. Polega ono na tym, że zorganizowane grupy osób postronnych umawiają się w sieci, aby przeszkadzać uczniom i nauczycielom.

ClickMeeting pozwala na organizację prywatnych lekcji online, zabezpieczonych indywidualnym hasłem dostępu.

Widzimy dokładnie, kto loguje się na webinar, co zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega udziałowi osób trzecich w lekcjach.

Dzięki zabezpieczeniom ClickMeeting szkoła zyskuje kontrolę nad dostępem do zajęć i dba o komfort uczniów oraz nauczycieli.

Czy polecacie ClickMeeting innym placówkom edukacyjnym?

Zespół Sopockiej Szkoły Montessori nie ma wątpliwości:

Zdecydowanie polecamy ClickMeeting! Informacja zwrotna, jaką dostaliśmy od naszych uczniów, nauczycieli i rodziców jest pozytywna. Korzystanie z platformy ClickMeeting ułatwia nam realizację podstawy programowej przy użyciu narzędzi do zdalnego nauczania.

Duże znaczenie dla placówki ma również szybka i kompetentna obsługa klienta ClickMeeting.

ClickMeeting jest polską inicjatywą. Korzystając z tego narzędzia kontaktujemy się ze świetną obsługą i zawsze możemy liczyć na wsparcie wykwalifikowanego polskiego zespołu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Autor Ewa Puchalska

Content writer @ClickMeeting

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *