Platforma Clickmeeting przyczyniła się do większej aktywności firm członkowskich Pracodawców Pomorza w przestrzeni online. Dotyczy to również tych przedsiebiorstw, których siedziby znajdują się poza aglomeracją Trójmiejską. O tym, jak platforma ClickMeeting ułatwiła przedsiębiorcom przetrwanie trudnego okresu kryzysu związanego z pandemią, przeczytasz w tym artykule.

Kim są Pracodawcy Pomorza?

Pracodawcy Pomorza wspierają przedsiębiorców na Pomorzu w wielu przestrzeniach aktywności. Ważnym elementem działań jest edukacja oraz promocja zrzeszonych w organizacji firm, ale również współtworzenie otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu kraju.

Bez stałego kontaktu, konsultacji i rozmów przedsiębiorstwa nie uzyskałyby niezbędnego wsparcia, a Pracodawcy Pomorza wiedzy, która umożliwiła wprowadzenie realnych zmian w obowiązujących przepisach.

Wsparcie przy korzystaniu z instrumentów oferowanych w ramach tarcz antykryzysowych

Firmy i organizacje, które swoją działalność opierają na spotkaniach i konsultacjach z innymi przedsiębiorcami, webinary mogą traktować jako dodatkową formę realizacji założeń biznesowych. To szczególnie ważne w czasach, kiedy możliwość spotkań bezpośrednich staje się ograniczona lub wręcz niemożliwa. Wówczas może się okazać, że webinary są jedyną formą kontaktu.

Tak właśnie było w przypadku Pracodawców Pomorza, którzy wprowadzili możliwość spotkań online jeszcze przed pandemią. Nie była ona jednak akceptowana przez większość przedsiębiorstw, dla których została stworzona.

Pandemia COVID-19 zdecydowanie zmieniła nastawienie przedsiębiorców do kontaktów w formie online. Potrzeba prowadzenia webinarów w naszym przypadku stała się niezwykle ważna. Przedsiębiorcy oczekiwali od nas wiedzy o zmieniającej się dynamicznie sytuacji w związku z wprowadzanymi ograniczeniami aktywności biznesowej wielu gałęzi gospodarki. Webinary organizowane przez Pracodawców Pomorza pozwoliły wielu przedsiębiorcom skorzystać w poprawny sposób z instrumentów, które były oferowane w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych. 

Michał Maksymiuk – Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pracodawców Pomorza

Konsultacje podczas spotkań online zapoczątkowały zmiany w obowiązujących przepisach

Spotkania online i webinary pozwalają zebrać feedback dotyczący omawianego zagadnienia. Interaktywność umożliwia wymianę wiedzy, czerpanie informacji z doświadczeń uczestników oraz poszerzanie perspektyw. Doskonale skorzystali z tych możliwości Pracodawcy Pomorza.

Dzięki organizowanym webinarom firmy mogły dostosować się do wymagań, jakie stawiał przed nimi ostatni trudny okres związany z pandemią COVID-19. 

Ogromne znaczenie miały również konsultacje realizowane poprzez webinary. Dzięki tej aktywności przedsiębiorcy mogli wnosić uwagi do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego, zwłaszcza w obszarze instrumentów pomocowych związanych ze wsparciem dla firm w związku z pandemią COVID-19. Wiedza zebrana dzięki konsultacjom online posłużyła nam do wywierania nacisków skutkujących realnymi zmianami w obowiązujących przepisach, które ułatwiły przedsiębiorcom ten trudny okres kryzysowy.

Wybór platformy poprzedzony testami

Firmy i instytucje organizujące spotkania online i webinary wybór platformy poprzedzają analizą i testami. Pod uwagę brany jest zarówno zakres narzędzi, udogodnienia i dostęp do działu technicznego, jak i intuicyjność. Taką ocenę przeprowadzili również Pracodawcy Pomorza.

W trakcie pandemii COVID19 testowaliśmy jako Pracodawcy Pomorza różne rozwiązania do realizacji spotkań online. Wybór ClickMeeting był wyborem świadomej oceny możliwości, jakie ta platforma prezentowała. W naszej pracy codziennej ClickMeeting sprawdza się najlepiej, gdyż oferuje szeroki zakres narzędzi idealnie dopasowujących się do struktury naszych działań. Ponadto intuicyjność obsługi była niezwykle ważna dla naszych partnerów, z którymi realizujemy działania online – tu także ClickMeeting sprawdził się najlepiej.

Liczy się niezawodność

Mimo stałego rozwoju platformy, wprowadzania udoskonaleń i nowych narzędzi oraz zapewniania ciągłego dostępu do działu pomocy technicznej wszędzie mogą się zdarzyć sytuacje trudne. ClickMeeting stawia sobie za cel podążanie za potrzebami Klientów, dlatego nie boimy się otwarcie zapytać o problemy, z jakimi stykali się, korzystając z platformy.

Webinary czy spotkania online poprzez platformę ClickMeeting były najmniej problemowe spośród wszystkich platform, z jakich korzystali nasi przedsiębiorcy. Zdarzały się czasami problemy wynikające z infrastruktury technicznej – ale te problemy leżały po stronie współuczestników webinarów.

Coraz częściej mówi się o tęsknocie za spotkaniami face to face i o skracaniu dystansu. Paradoksalnie jednak początkiem tych bezpośrednich kontaktów może być właśnie spotkanie online. Ten format pozwala na przezwyciężenie dystansu fizycznego, ponieważ mogą wziąć w nim udział nawet osoby oddalone od siebie o dziesiątki czy setki kilometrów.

Możliwość spotkań czy konsultacji online bardzo ułatwiła nam pracę z naszymi ekspertami czy też firmami członkowskimi oddalonymi terytorialnie od naszej siedziby.

Spotkania online i webinary otwierają organizatorom i prelegentom nowe ścieżki dotarcia do osób zainteresowanych konkretnym zagadnieniem. Często w związku z odległością możliwość spotkania i konsultacji online jest jedyną szansą nawiązania relacji biznesowej.

Pracodawcy Pomorza zrzeszają firmy z całego województwa pomorskiego, jak również firmy z innych rejonów kraju oraz część firm zagranicznych. Z naszej perspektywy możliwość tworzenia spotkań online oraz webinarów zapewnia kontakt z firmami, które do tej pory nie uczestniczyły w naszych spotkaniach „na żywo”.

Unikalność rozwiązań

Klienci korzystający z ClickMeeting organizują webinary, spotkania online oraz wykorzystują automatyzację. Wszechstronność branż i potrzeb, dla których prowadzący korzystają z platformy, jest bardzo szeroka. Często unikalność, którą odkrywa prezenter, jest powodem, dla którego zostaje z nami na stałe.

Zdarzały się potrzeby przeprowadzania głosowań online – tu także znaleźliśmy rozwiązania, które w pełni odpowiadały naszym oczekiwaniom.

Zwiększenie aktywności członków organizacji jako wskaźnik sukcesu w trakcie pandemii

Nie w każdej organizacji i nie wszystko można zmierzyć, wykorzystując liczby i konkretne statystyki wzrostu. Sprawdziliśmy, czy i w jakim obszarze Pracodawcy Pomorza odnotowali wzrost dzięki współpracy z ClickMeeting.

W naszej działalności najważniejsze jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu aktywności i budowania relacji z firmami członkowskimi. Nie możemy przełożyć tego na bezpośrednie wyniki liczbowe, jak w firmach typowo komercyjnych. Jednak dzięki możliwościom ClickMeeting utrzymaliśmy odpowiednią aktywność merytoryczną oraz edukacyjną w stosunku do naszych firm członkowskich, zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19, co przyczyniło się do rozwoju organizacji w wielu obszarach merytorycznych.

Wzrost zadowolenia przedsiębiorców z kontaktu online

Sprawdzenie możliwości webinarów przekłada się często na przywiązanie do tej formy kontaktu. Pracownicy organizacji oraz zrzeszeni predsiębiorcy, którzy byli niechętni i sceptycznie nastawieni do wydarzeń online, stają się ich fanami.

Otrzymujemy bardzo dobre oceny przestrzeni webinarowej Clickmeeting. Uczestnicy naszych webinarów chwalą dużą stabilność i łatwą obsługę Clickmeeting.

Obserwujemy zmianę w zakresie oczekiwanych form komunikacji również w innych polach działalności biznesowej. Większa liczba  przedsiębiorców próbuje poprzez spotkania online nawiązywać relacje ze swoimi potencjalnymi klientami oraz promuje poprzez webinary swoje usługi i produkty.

Polecamy tylko to, co sprawdzone i godne polecenia

 Mówi się, że niezadowolony klient zniechęci dziesięciu innych, a zadowolony przyprowadzi jednego nowego. Dlaczego tak jest? Być może łatwiej przychodzi dostrzeganie mankamentów czy narzekanie na produkt, który nie spełnia w pełni oczekiwań. Tym bardziej cieszy i motywuje  do dalszego rozwoju fakt, że zadowolony klient poleca platformę systematycznie.

Systematycznie polecamy ClickMeeting naszym firmom członkowskim i partnerom, głównie z uwagi na wysoką jakość oferowanych usług, brak kłopotów technicznych oraz intuicyjną obsługę. Z tego, co wiem, część naszych partnerów instytucjonalnych oraz niektóre firmy używają ClickMeeting po tym, jak poleciliśmy to rozwiązanie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że firma jest firmą rodzimą.

Jeżeli zainspirowała Cię powyższa historia, zapraszamy do przetestowania platformy ClickMeeting przez aż 30 dni. Zupełnie bezpłatnie i bez zobowiązań.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Autor Jakub Zielinski

Content Writer @ClickMeeting, Co-Founder @ Much2Kind Marketing

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *