Choć w szerszym ujęciu temat nauki zdalnej zyskał popularność w związku z pandemią COVID-19, e-Learning ma zdecydowanie dłuższą historię. Co więcej: również w Polsce można znaleźć uczelnie, które realizowały w ten sposób programy kształcenia na długo przed wystąpieniem kryzysu. Jednym z najlepszych przykładów jest Polski Uniwersytet Wirtualny, który kształci zdalnie studentów od 2002 roku, oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Sama nauka to nie wszystko. Warto dowiedzieć się także, jakie inne zadania można realizować dzięki platformie do webinarów i spotkań online.

O wykorzystaniu narzędzi i zaletach e-Learningu w kontekście studiów wyższych opowiedział podczas konferencji „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczelni wyższych: technologia, finanse, perspektywy” dr Wiesław Przybyła – literaturoznawca i prorektor ds. Rozwoju i kształcenia zdalnego w PUW i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zachęcamy do zapoznania się z całością wystąpienia oraz relacją tekstową:

 

 

W pełni zdalna nauka na uczelni jest możliwa: przykład PUW

Polski Uniwersytet Wirtualny należy do grona pionierów e-Learningu wśród polskich szkół wyższych. Uczelnia kształci studentów zdalnie od 19 lat i może pochwalić się gronem ponad 20 000 absolwentów. Jednostka realizuje przy tym 20 kierunków studiów (oraz 50 kierunków studiów podyplomowych) on-line i daje możliwość wyboru ponad 120 specjalności. Wśród nich można znaleźć zarówno studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), studia II stopnia, studia jednolite magisterskie, a także podyplomowe i prowadzone w języku angielskim.

Studenci otrzymują dostęp do platformy zdalnego nauczania, która wykorzystuje możliwości ClickMeeting. Dzięki niej mogą brać udział w zajęciach, komunikować się z wykładowcami, wypełniać testy i quizy oraz korzystać z zamieszczanych materiałów dydaktycznych.

Uczelnia to nie tylko przekazywanie wiedzy

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej uczelni jest nie tylko nauka, ale również nawiązywanie relacji i zapewnianie kontaktu pomiędzy różnymi grupami tworzących ją ludzi: wykładowcami, pracownikami i studentami.

 

Narzędzie powinno wspierać kontakt, naukę, ale posiadać również inne funkcje. W 2016 roku zacząłem poszukiwać rozwiązań, które umożliwią realizację tych zadań. W edukację na najwyższym poziomie trzeba inwestować, aby zaoferować studentom jak najlepsze narzędzie. Podjęliśmy wówczas decyzję o skorzystaniu z ClickMeeting.

 

Dr Wiesław Przybyła

Zakres działania jest więc szeroki. Platforma, która sprawdzi się w kontekście szkolnictwa wyższego, powinna nie tylko wspierać przekazywanie wiedzy, umożliwiając np. przeprowadzanie wykładów w formie webinarów czy innych typów zajęć w formule spotkań online. Musi również zagwarantować niezakłócony kontakt, wymianę plików i tworzyć przestrzeń, z której bez zbędnych problemów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy.

Jak ClickMeeting wspiera edukację wyższą?

 

Współpraca ClickMeeting z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym rozpoczęła się w 2016 roku, a więc na długo przed początkiem pandemii koronawirusa, która dla wielu uczelni okazała się nieoczekiwanym testem posiadanych zasobów.

 

Początkowo spotkaliśmy się z problemami z integracją z platformą Moodle. Wówczas nieocenione wsparcie zaoferował dział wsparcia klienta ClickMeeting, co pozwoliło na szybkie poradzenie sobie z kwestiami technicznymi. Obecnie, dzięki rozwojowi narzędzia, problemy tego typu praktycznie nie występują.

Dr Wiesław Przybyła

Bardzo często okazuje się przy tym, że to nie sprawy technologiczne sprawiają największe problemy. Zwłaszcza w pierwszym okresie po implementacji nauki zdalnej należy przekonać do jej zalet samych wykładowców, którzy są często przyzwyczajeni do tradycyjnych, bezpośrednich zajęć.

Dzięki wyborowi dobrego narzędzia, rozwijaniu jego możliwości poprzez integrację z oprogramowaniem LMS oraz dobrej organizacji można jednak osiągnąć znakomite rezultaty i realizować w ten sposób multimedialne i pełnowartościowe zajęcia:

Tylko w ostatnim roku akademickim zorganizowaliśmy za pośrednictwem ClickMeeting 17.649 webinarów i 3681 spotkań, w których udział wzięło 11.661 studentów.

Dr Wiesław Przybyła

 

Same zajęcia to nie wszystko, za pośrednictwem ClickMeeting uczelnia realizuje również inne zadania:

 

  • Obrony zdalne lub obrony hybrydowe: w ten sposób pracę dyplomową broni kilkaset osób rocznie. Sama komisja może natomiast łączyć się albo z dowolnego miejsca, albo z terenu uczelni.
  • Zajęcia łączone dla kilku grup studenckich: dzięki funkcji podpokojów możliwe staje się łatwe dzielenie studentów na grupy i łączenie ich w ramach jednego wydarzenia.
  • Wykorzystanie nagrań: nagrane materiały trafiają do odpowiedniego miejsca na platformie Moodle, dzięki czemu mogą być wykorzystywane również w późniejszym czasie.

Wsparcie efektywnej współpracy

Pracownicy PUW i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej korzystają z ClickMeeting nie tylko w celu organizowania zajęć ze studentami. To również przydatne narzędzie umożliwiające zapewnienie kontaktu i prowadzenie różnego typu spotkań – w tym również tych niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju uczelni.

Co poniedziałek za pośrednictwem ClickMeeting przeprowadzamy kolegia rektorsko-dziekańskie służące m.in. ustalaniu koncepcji kształcenia i decydowaniu o rozwoju uczelni. Część osób uczestniczy w nich stacjonarnie, inne logują się online.

Dr Wiesław Przybyła

 

Zakres wydarzeń tego typu jest niezwykle szeroki. Obejmują także m.in. spotkania rekrutacyjne (zarówno kandydatów na studia, jak i kandydatów starających się o zatrudnienie w uczelni), spotkania zespołów badawczych czy różnego typu inicjatywy podejmowane przez poszczególne komórki uczelni.

Ważnym aspektem życia uczelni jest współpraca z zagranicznymi podmiotami, w tym uczestnictwo w programie Erasmus. Również w tym zakresie wsparcie platformy do webinarów i spotkań online znacząco ułatwia realizację zadań i pozwala na kształtowanie bezcennych kontaktów:

 

Prowadzimy około 40 projektów partnerskich w różnych dyscyplinach naukowych i obszarach wiedzy. Wiele spotkań w ramach tych projektów odbywało się – również przed pandemią – za pośrednictwem ClickMeeting. Nasi partnerzy często rozpoznawali tę platformę i przekonywali się do niej jako do sprawdzonego narzędzia.

Dr Wiesław Przybyła

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Autor Paweł Łaniewski

Paweł is the Content Expert at ClickMeeting.

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *