Sektor edukacji stoi obecnie przed dużą szansą. Dzięki pandemii i konieczności przeniesienia działań edukacyjnych do Internetu uczelnie wyższe mogą wprowadzić nowoczesne rozwiązania i znacznie poszerzyć swoją ofertę. Najważniejsze jest, aby dobrze wykorzystać tę szansę.

Gdański Uniwersytet Medyczny pokazuje swoim studentom oraz środowisku naukowemu, że edukacja może podążać z duchem czasu i elastycznie dostosować się do zmian. Jak? Dzięki wykorzystaniu webinarów w strategii rozwoju oferty dydaktycznej i naukowej.

O kliencie

Gdański Uniwersytet Medyczny, w skrócie GUMed, to największa i najstarsza uczelnia medyczna w północnej Polsce. Należy także do grona pierwszych uczelni badawczych. Zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów medycznych. Wybitna kadra kształci ponad 6000 studentów na 19 kierunkach studiów I i II stopnia.

Skąd wziął się pomysł na prowadzenie webinarów przez ClickMeeting?

Pandemia COVID-19 wymusiła szereg zmian nie tylko w sferze życia prywatnego, ale również pracy i edukacji. Zmiany te miały wpływ również na ofertę edukacyjną w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uczelnia musiała w krótkim czasie zorganizować zajęcia dydaktyczne w nowym trybie. Wszystko po to, aby umożliwić studentom, wykładowcom i pracownikom naukowym realizację zajęć programowych oraz prac badawczych.

O wprowadzeniu webinarów opowiada dr n. hum. Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Sekcji ds. Komunikacji GUMed:

Prowadzenie zajęć w formie webinarów było naszą pierwszą reakcją na zaistniałą sytuację. Na wszystkich kierunkach zajęcia były prowadzone w formie bezpośredniej, kontaktowej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W miarę upływu czasu tryb zajęć przyjął formę hybrydową. W trybie zdalnym zostały zrealizowane w całości wykłady i seminaria, jak również większość fakultetów, natomiast w formie tradycyjnej laboratoria oraz zajęcia praktyczne wymagające kontaktu z pacjentem i bezpośredniej interakcji z nauczycielem akademickim.

Jak przyznaje rzecznik prasowa GUMed dr n. hum. Joanna Śliwińska, ClickMeeting to odpowiedni partner:

Modyfikacja formy kształcenia w tak krótkim czasie była bez wątpienia nie lada wyzwaniem. Z pewnością możliwość skorzystania z rozwiązań oferowanych przez ClickMeeting okazała się bardzo pomocna.

Nauka zdalna na studiach i regularne spotkania słuchaczy z wykładowcami to tylko część ambitnego planu, jaki realizuje Gdański Uniwersytet Medyczny.

Jaki cel stoi przed Gdańskim Uniwersytetem Medycznym?

Zgodnie ze strategią rozwoju GUMed misją uczelni jest nowoczesna edukacja oraz badania dla zdrowia i rozwój medycyny. Chcemy zintensyfikować nasze działania, by do roku 2025 osiągnąć nadrzędny cel – zostać wiodącym w kraju i rozpoznawalnym na świecie uniwersytetem medycznym, zapewniającym wysoką jakość edukacji i badań –  wyjaśnia dr Joanna Śliwińska. – Zaliczenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

O krok dalej: konferencje, szkolenia i wydarzenia online

Obecnie, zachęcona dobrym przyjęciem zdalnej edukacji, uczelnia organizuje również konferencje online, zdalne szkolenia i wydarzenia popularyzujące naukę.

Do udziału w konferencjach zapraszani są najlepsi międzynarodowi specjaliści. Dzięki webinarom i możliwości zorganizowania wydarzeń online stali się oni bardziej dostępni. Znaczna odległość nie stanowi problemu w skorzystaniu z eksperckiej wiedzy: spotkanie zdalne to teraz kwestia ustalenia odpowiedniego terminu, a nie logistycznie skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie.

Po tym, jak forma ta sprawdziła się podczas prowadzenia regularnych zajęć, zaczęliśmy wykorzystywać ją również do organizacji wydarzeń o zasięgu uczelnianym, adresowanych do szerokiej społeczności – stwierdza dr Śliwińska. –  Jest to zupełnie inny rodzaj komunikacji niż tradycyjna rozmowa czy spotkanie „twarzą w twarz”. Z jednej strony, trudniejsze jest nawiązanie bezpośredniej relacji z drugim uczestnikiem, a sama komunikacja jest zależna od licznych technicznych parametrów. Dla wielu przedstawicieli środowiska akademickiego jest to nowa metoda i prawdopodobnie większość nigdy nie wykorzystywała jej w takim zakresie, jak obecnie.

Z drugiej strony komunikacja za pośrednictwem platform do wideokonferencji umożliwia zastosowanie innych narzędzi wykorzystywanych w pracy online, jak chociażby pliki współdzielone. Platformy te niejako zmniejszają również dystans – zarówno personalny (często w trakcie wideokonferencji jesteśmy we własnym domu), jak i geograficzny, ponieważ np. zaproszenie międzynarodowego specjalisty na konferencję online może sprowadzić się do znalezienia wolnego terminu – dodaje.

Korzystają na tym obie strony.

 

Jak ClickMeeting pomaga GUMed osiągnąć zakładany cel?

 

Komunikacja oraz przekazywanie wiedzy na odległość stanowią wyzwanie. Szczególnie jeśli chodzi o stronę techniczną. Priorytetem dla GUMed są dobre relacje: zarówno między studentami a wykładowcami, jak również te między ekspertami a uczestnikami szkoleń i konferencji online.

Webinary zmniejszają dystans, zarówno personalny, jak i geograficzny. Dzięki nim uczelnia może w elastyczny i szybki sposób organizować spotkania, w których udział biorą osoby rozproszone po całym świecie.

Jednocześnie, dzięki możliwości takiego kontaktu, uczestnicy mają szansę spotkać się bezpośrednio i pracować wspólnie, np. na współdzielonych plikach. W pandemicznej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości trudno o taki komfort pracy w trybie stacjonarnym.

Jakie narzędzia i funkcje ClickMeeting wykorzystuje Gdański Uniwersytet Medyczny?

 

Tablica “Whiteboard”

Tablica to interaktywne narzędzie, dzięki któremu w trakcie trwania webinaru uczestnicy mogą wspólnie szukać odpowiedzi i opracować koncepcje rozwiązania konkretnych problemów. Tablica zwiększa zaangażowanie użytkowników i sprawia, że uczestnicy wykładu prowadzą kreatywny dialog. Zawartość tablicy można eksportować jako notatki i bez problemu podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami.

Bardzo wartościową funkcją są dla nas narzędzia dostępne w trakcie spotkania, takie jak tablica „Whiteboard”, umożliwiająca jednoczesną pracę wszystkim uczestnikom spotkania.
Dr n. hum. Joanna Śliwińska

Przesyłanie prezentacji

Prezentacja pomaga wizualizować wiedzę. Dzięki niej uczestnicy mogą więcej zapamiętać i lepiej przyswoić temat wykładu. Przed rozpoczęciem spotkania prowadzący wgrywa prezentację (oraz inne ważne materiały) do platformy ClickMeeting i udostępnia je uczestnikom. To pozwala wspólnie pracować na gotowym, jednolitym i aktualnym pliku.

Przydatną funkcją jest możliwość wcześniejszego przesłania własnej prezentacji, co ułatwia pracę z nimi i znosi problemy związane ze współdzieleniem ekranu w celu zaprezentowania pokazu slajdów.
Dr n. hum. Joanna Śliwińska

Organizacja webinaru z wyprzedzeniem

Każdy webinar można zaplanować i odpowiednio wcześnie poinformować o nim uczestników. Powiadomienia email przed webinarem pomagają zwiększyć frekwencję podczas spotkania, przypominając o nim odpowiednio wcześniej.

Innym rozwiązaniem, z którego korzystamy, jest możliwość przygotowania wydarzenia przed jego rozpoczęciem. Pozwala to zaoszczędzić czas na właściwym spotkaniu, sprawia również, że przebiega ono w spokojniejszej atmosferze.
Dr n. hum. Joanna Śliwińska

Integracje

ClickMeeting oferuje szereg integracji z zewnętrznymi platformami oraz z mediami społecznościowymi. Dzięki integracjom każdy klient może jeszcze lepiej dopasować możliwości narzędzia do swoich potrzeb. Połączenie ClickMeeting z platformą Moodle to rozwiązanie dedykowane firmom i organizacjom prowadzącym zajęcia edukacyjne online.

Korzystamy z integracji ClickMeeting z platformą do zdalnego nauczania Moodle. Dzięki temu każdy nauczyciel akademicki może w prosty sposób, z poziomu zarządzania swoim kursem, dodać wideokonferencję.
Dr n. hum. Joanna Śliwińska

Czy Gdański Uniwersytet medyczny poleca ClickMeeting innym uczelniom wyższym?

GUMed organizuje webinary dla studentów, jak również większe, otwarte wydarzenia online, na które zapraszani są międzynarodowi goście. W obu przypadkach platforma ClickMeeting sprawdza się zarówno pod względem technicznym, jak i komunikacyjnym.

W naszych dotychczasowych działaniach platforma ClickMeeting sprawdza się bez zarzutu. Zależało nam na interaktywnej formie komunikacji i przekazywaniu wiedzy do rozproszonej grupy osób. W tym zakresie narzędzie spełniło swoją rolę.
Z pewnością ClickMeeting jest odpowiednim narzędziem zarówno do przeprowadzania kameralnych spotkań, jak i wydarzeń na większą skalę. Dzięki interaktywnym funkcjom serwis zapewnia użytkownikom m.in. opcje prezentacji filmów, slajdów czy udostępniania pulpitu.
Dr n. hum. Joanna Śliwińska

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Autor Ewa Puchalska

Content writer @ClickMeeting

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *