Polska Akcja Humanitarna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy humanitarnej potrzebującym na całym świecie. Jesteśmy dumni z tego, że w realizacji codziennych działań i celów statusowych wspiera ją ClickMeeting.

Misja Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządową działającą od 1992 roku. W ciągu trzech dekad stała się symbolem bezinteresownej pomocy i ofiarności. Założycielką i prezeską zarządu fundacji jest Janina Ochojska – działaczka humanitarna i posłanka do Parlamentu Europejskiego. Za swoją działalność została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, francuskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej, Orderem Ecce Homo i Orderem Uśmiechu.

Udzielamy pomocy humanitarnej: jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy w wielu krajach na świecie, m.in. w Iraku, Ukrainie, Sudanie Południowym i Somalii. Reagujemy w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. W Polsce prowadzimy program dożywiania dzieci Pajacyk oraz programy edukacyjne.

Łukasz Bartosik, PAH

Webinary w pracy PAH

Ważnym aspektem działania PAH jest dzielenie się wiedzą. Dzięki temu organizacja jest w stanie zwiększać świadomość dotyczącą współczesnych zagrożeń i kształtować odpowiedzialne postawy. Dociera przy tym do kilku zasadniczych grup:

  • Nauczycieli i nauczycielek różnych etapów edukacji,
  • Uczniów i uczennic (w tym przypadku PAH prowadzi m.in. webinary, warsztaty, zgrywalizowane wyzwania online),
  • Poza tym PAH prowadzi również otwarte webinary dostępne dla wszystkich chętnych, a w celach promocyjnych wykorzystuje swoje media społecznościowe.

Oprócz pomocy humanitarnej od lat realizujemy działania edukacyjne skierowanie w największym stopniu do szkół w całej Polsce. Webinary pozwalają nam dotrzeć z treściami edukacji globalnej do setek szkół w Polsce, z różnych regionów kraju w jednym momencie. Jest to o tyle ważne, że treści związane z prawami człowieka i wyzwaniami globalnymi są coraz trudniej dostępne w polskich szkołach.
Webinary organizowaliśmy jeszcze przed pandemią COVID-19, ale wraz z wprowadzeniem zdalnej edukacji w szkołach częstotliwość i popularność webinarów wzrosła. Pozwoliły one także rozszerzyć skalę i grupę docelową oraz organizować wydarzenia otwarte online skierowanie do osób zainteresowanych, także spoza szkół.

Łukasz Bartosik, PAH

PAH stawia również na zdalne metody komunikacji. Chętnie wykorzystywała je jeszcze przed wybuchem globalnej pandemii, jednak – co oczywiste – w tym okresie zainteresowanie webinarami i spotkaniami online zauważalnie wzrosło ze względu na brak możliwości organizowania spotkań w formule stacjonarnej. Jednocześnie otworzyło to także zupełnie nowe możliwości.

Pomysł na tworzenie webinarów pojawił jako wynik obserwacji trendów edukacyjnych na świecie, ale przede wszystkim jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia efektywności i skali działania. W trakcie edukacji zdalnej umożliwiło nam to udzielania wsparcia nauczycielkom i nauczycielom we wprowadzaniu tematów edukacji globalnej w szkołach. Pomysł otwartych webinarów dla wszystkich zainteresowanych wziął się z faktu, że wiele tematów z naszego obszaru edukacyjnego (np. rasizm, migracje czy kryzys klimatyczny) stały się szeroko dyskutowanymi tematami społecznymi, a tym samym pojawiła się potrzeba pokazywania perspektyw, które nie są obecne w polskiej debacie publicznej.

 Łukasz Bartosik, PAH

ClickMeeting dostosowany do oczekiwań

Na jakie cechy ClickMeeting zwracają przede wszystkim uwagę pracownicy PAH? Bez wątpienia jest to intuicyjność. To właśnie dzięki niej dzielenie się wiedzą jest tak proste. Każda zainteresowana osoba może dołączyć do webinaru niezależnie od posiadanych umiejętności technicznych. Co więcej: nie będzie musiała w tym celu pobierać dodatkowego oprogramowania.

ClickMeeting dobrze sprawdza się w naszych działaniach. Intuicyjność i prostota obsługi, brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania oraz stały rozwój produktu (m.in. wprowadzenie podziału na podpokoje) pozwalają prowadzić profesjonalne wydarzenia online.

Łukasz Bartosik, PAH

Kolejną zaletą platformy są duże możliwości dotyczące automatyzacji. ClickMeeting pozwala między innymi na tworzenie webinarów automatycznych i na żądanie (które nie wymagają fizycznej obecności prowadzącego w trakcie webinaru). Poza tym bardzo proste staje się również zarządzanie wysyłką mailingów i innych materiałów. Niezwykle ważną cechą jest wysoka jakość obsługi klienta.

W tej chwili konkurencja na rynku oprogramowania do webinarów jest duża, wszystkie podstawowe funkcje są zbliżone, ale w przypadku ClickMeeting to, co pozwala nam działać sprawniej, to automatyzacja części procesów – szczególnie wystawiania zaświadczeń i wysyłania wiadomości z materiałami po webinarze. Pomaga także polski interfejs, szybki dostęp do pomocy w języku polskim oraz dobry kontakt z zespołem ClickMeeting, który kilkakrotnie bardzo przychylnie (i szybko) odpowiadał na naszej zindywidualizowane potrzeby (np. konieczność zwiększenia limitu osób uczestniczących lub prowadzących).

Łukasz Bartosik, PAH

Z perspektywy każdego organizatora najważniejsza jest oczywiście opinia odbiorców. Jak uczestnicy webinarów PAH oceniają wydarzenia?

Osoby uczestniczące w webinarach zwykle bardzo dobrze je oceniają (ocena ponad 4,5 w pięciostopniowej skali). Jest to zapewne wypadkowa sposobu prowadzenia, treści merytorycznych oraz intuicyjności samej platformy.

Łukasz Bartosik, PAH

Zalety i wady komunikacji zdalnej

Przeniesienie komunikacji do przestrzeni wirtualnej ma oczywiście nie tylko zalety. Bez wątpienia nie zawsze jest ona w stanie zastąpić bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza jeżeli przedmiotem zajęć są tak delikatne kwestie jak prawa człowieka czy kryzysy humanitarne.

Do korzyści należą efektywność i skala działania, możliwość docierania jednocześnie do osób w różnych zakątkach Polski, także z mniejszych miejscowości, ciągłość pracy ze szkołami w przypadku okresów edukacji zdalnej. Do trudności zaliczamy ograniczona interaktywność tych spotkań, rozproszenie osób uczestniczących oraz przesycenie ich kontaktem z ekranem. Trudno także organizować dłuższe szkolenia, a przede wszystkim te oparte na procesie, a nie służące tylko przekazywaniu wiedzy. Celem naszych działań jest przede wszystkim kształtowanie postaw.

Łukasz Bartosik, PAH

 

Większe zasięgi dzięki streamingowi na YouTube

Jedną z zalet ClickMeeting, które dostrzega zespół PAH, jest możliwość bezpośredniego streamowania wydarzeń na żywo na portalu YouTube lub Facebook. Dzięki temu łatwiej o zwiększenie zasięgów i dotarcie do zupełnie nowych odbiorców.

Korzystamy z integracji z YouTube – pozwala to nam w szybki sposób publikować nagrania na tej platformie i udostępniać zainteresowanym osobom. Sporadycznie korzystaliśmy także z integracji z Facebookiem, co pozwoliło nam na żywo transmitować webinary na tym portalu.

Łukasz Bartosik, PAH

PAH poleca ClickMeeting

Jak widać, komunikacja zdalna oferuje olbrzymie możliwości nie tylko przedsiębiorstwom i placówkom edukacyjnym. Organizowanie webinarów i spotkań może wzbogacić strategię każdej organizacji. Przykład Polskiej Akcji Humanitarnej pokazuje, że to znakomity sposób na docieranie do nowych grup odbiorców, a sprawdzone narzędzia wpływają na pozytywne doświadczenia zarówno organizatorów, jak i odbiorców.

Polecam ClickMeeting zarówno organizacjom społecznym chcących dotrzeć ze swoimi działaniami i wartościami do szerszej grupy docelowej, jak i organizacjom edukacyjnym, które chcą zwiększyć skalę działań szkoleniowych.

Łukasz Bartosik, PAH

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Autor Paweł Łaniewski

Paweł is the Content Expert at ClickMeeting.

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *