e-Learning i blended learning są z powodzeniem wykorzystywane na wszystkich szczeblach edukacji. Dotyczy to również szkół wyższych. Jednym z liderów nauczania wykorzystującego narzędzia online jest Politechnika Gdańska.

Dla wielu uczelni pandemia koronawirusa była sporym zaskoczeniem. Wzrost liczby zachorowań i brak możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym wymusił błyskawiczne przejście na naukę zdalną. Najlepsze szkoły wyższe były jednak dobrze przygotowane i korzystały z możliwości oferowanych przez e-Learning i blended learning zdecydowanie wcześniej. Bez wątpienia nie stracą na znaczeniu również w przyszłości.

Przykładem takiej uczelni jest Politechnika Gdańska. Historia e-Learningu sięga w niej 1995 roku. Dzięki autorskiej platformie eNauczanie PG, opartej o system Moodle i wykorzystującej ClickMeeting jako narzędzie do prowadzenia różnego typu zajęć i wydarzeń online, jest w stanie efektywnie kształcić studentów i kontynuować prace naukowo-badawcze niezależnie od okoliczności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo oraz relacją tekstową ze spotkania z dr Anitą Dąbrowicz-Tlałką, prof. PG – pełnomocniczką Rektora PG ds. eNauczania i zastępcą dyrektora ds. Rozwoju Dydaktyki Centrum Matematyki – oraz  mgr. inż. Mikołajem Grochowskim – samodzielnym programistą w Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

Chcesz dołączyć do grona liderów e-learningu?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Politechnika Gdańska w gronie krajowych liderów

Politechnika zaczęła działać 1 października 1904 roku jako Królewska Politechnika w Gdańsku (Königliche Technische Hochschule zu Danzig). Po zakończeniu II wojny światowej przekształcono ją w polską państwową szkołę akademicką.

Obecnie tworzy ją ponad 15 000 studentów i blisko 1400 nauczycieli akademickich podzielonych na 8 wydziałów, dwie szkoły doktorskie, cztery centra dydaktyczne, nowoczesne centra naukowe  (np. Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Technologii Cyfrowych, Centrum Materiałów Przyszłości) oraz jednostki związane z zapewnianiem rozwoju i utrzymania infrastruktury technologicznej uczelni (np. Centrum Usług Informatycznych). Oprócz tego we współpracy z partnerami zewnętrznymi Politechnika Gdańska uruchamia również ogólnouczelniane centra badawczo-wdrożeniowe. Obecnie są to  Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych.

Uczelnia należy do grona najprężniej rozwijających się jednostek akademickich w kraju. W rankingu Perspektywy zajęła szóste miejsce wśród wszystkich polskich uczelni akademickich oraz trzecie miejsce w zestawieniu uczelni technicznych. Pod tym względem ustąpiła jedynie Politechnice Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Politechnika Gdańska jest także jedną z 10 polskich uczelni ujętych w najbardziej prestiżowym rankingu światowych szkół wyższych ARWU (tzw. ranking szanghajski). W ostatniej edycji zajęła miejsce w dziewiątej setce zestawienia.

e-Learning w Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska z sukcesami wykorzystuje także metody i techniki kształcenia na odległość, oferując swoim pracownikom i studentom zarówno dostęp do rozwiązań w pełni zdalnych (e-Learning), jak i łączących naukę na odległość oraz zajęcia tradycyjne (blended learning). W tym celu uczelnia uruchomiła platformę eNauczanie PG zapewniającą optymalny przebieg procesów kształcenia, w tym dostęp do wirtualnych laboratoriów czy możliwość przeprowadzania testów weryfikujących wiedzę.

Historia e-Learningu w Politechnice Gdańskiej sięga 1995 roku. Pierwsza ogólnouczelniana platforma oparta o Moodle powstała natomiast w 2013 rok i od razu została zintegrowana z systemami uczelni.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

Uczelnia od samego początku miała zróżnicowane potrzeby. Z jednej strony współpracowała z wieloma wykładowcami i naukowcami wizytującymi znajdującymi się w różnych częściach świata, z drugiej – konieczne było zapewnienie kontaktu ze studentami przebywającymi na wyjazdach zagranicznych. Najlepsze uczelnie są także w wysokim stopniu umiędzynarodowione. Politechnika Gdańska kształci na blisko 40 kierunkach studentów z ponad 70 krajów świata.

Szybko okazało się więc, że platforma e-Learningowa Politechniki Gdańskiej potrzebuje integracji z narzędziem do prowadzenia webinarów i spotkań online.

Testowaliśmy wiele rozwiązań służących do prowadzenia webinarów. Wiele z nich nie spełniało naszych oczekiwań odnoszących się zarówno do kwestii technicznych, jak i funkcjonalnych – nie były wystarczająco przyjazne z perspektywy użytkownika. Nasz ostateczny wybór padł na platformę ClickMeeting, z której korzystamy od 2018 roku.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

 

Dzięki postawieniu na rozwój technik nauczania zdalnego w Politechnice Gdańskiej udało się pogodzić dwie strony procesu zdalnych zajęć: aspekt technologiczny reprezentowany przez Centrum Usług Informatycznych oraz metodyczny, kształtowany przez nauczycieli akademickich.

Potrzeby technologiczne i funkcjonalne wykładowców są zbierane, a następnie przekazywane do pracowników Centrum Usług Informatycznych, które odpowiada za  opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających kształcenie na odległość.

Platforma eNauczanie PG

Fundamentem e-Learningu w Politechnice Gdańskiej jest platforma eNauczanie PG oparta na systemie Moodle. Dzięki temu narzędziu wykładowcy mogą w łatwy sposób przenieść swoje zajęcia do przestrzeni wirtualnej, wykorzystując równocześnie zaawansowane rozwiązania umożliwiające chociażby przeprowadzanie egzaminów czy uzyskiwanie niezbędnych zgód. Studenci i inne zainteresowane osoby uzyskują natomiast prosty i bezpieczny dostęp do materiałów.

Platforma eNauczanie PG jest wykorzystywana przez prawie 1400 nauczycieli akademickich i blisko 20 000 studentów oraz innych uczestników zajęć zdalnych. To rozwiązanie musi więc godzić wymagania wykładowców oraz możliwości techniczne uczestników – nie tylko studentów, ale również nauczycieli i uczniów szkół, które współpracują z uczelnią, czy przedstawicieli przemysłu i środowisk komercyjnych.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

 

Oczywiście sercem procesu kształcenia pozostają zajęcia, podczas których wykładowcy mogą dzielić się swoją wiedzą i realizować program kształcenia, a studenci brać aktywny udział w wykładach, ćwiczeniach czy seminariach. Dokładnie na takiej zasadzie, jak ma to miejsce w formule stacjonarnej. W realizacji tych zadań pomaga ClickMeeting, który jest zintegrowany z platformą eNauczanie PG.

Dlaczego Politechnika Gdańska wybrała ClickMeeting?

 

Organizacja nauki zdalnej w przypadku uczelni wyższych to wymagający proces. Już na etapie projektowania rozwiązań należy połączyć ze sobą kwestie technologiczne i realne potrzeby jednostki z oczekiwaniami samych odbiorców. Ci są natomiast bardzo zróżnicowani: korzystają z wielu urządzeń, a ich umiejętności techniczne potrafią się znacząco od siebie różnić.

Platforma ClickMeeting pozwoliła uczelni na wygodne tworzenie zajęć w formie interaktywnych webinarów. Wydarzenia online wsparły również inne działania istotne z punktu widzenia PG, w tym m.in. organizację otwartych wykładów, spotkań z przedsiębiorcami i instytucjami współpracującymi z uczelnią, wydarzeń o charakterze promocyjnym, konferencji czy spotkań organizacyjnych poszczególnych jednostek uczelni.

Przede wszystkim zależało nam na narzędziu, które pozwoli na integrację z platformą Moodle, na której bazuje eNauczanie Politechniki Gdańskiej, i pozwoli na bezpośrednią rezerwację pokoju za jej pośrednictwem. Zwracaliśmy także uwagę na to, czy rozwiązanie jest przyjazne dla użytkowników, oraz czy gwarantuje ich weryfikację. Kolejną ważną kwestią było obrandowanie logotypami uczelni, ponieważ część spotkań, np. z profesorami wizytującymi czy przedsiębiorcami, chcieliśmy nagrywać i następnie wykorzystywać w celach promocyjnych. Z naszej perspektywy ważny jest również dostęp do rozbudowanych statystyk wydarzeń, który pozwala na ich analizę oraz monitorowanie podejmowanych działań.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

 

Choć kompetencje techniczne internautów nieustannie rosną, osoby odpowiedzialne za rozwój platform e-Learningowych muszą brać pod uwagę kwestię intuicyjności. Praktyka pokazuje, że problem z obsługą narzędzi do webinarów potrafi znacząco utrudniać prowadzenie zajęć i przyswajanie wiedzy. Warto wobec tego stawiać na platformy, które gwarantują łatwy dostęp i możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji.

Z perspektywy użytkownika ClickMeeting jest bardzo przyjazny. Z całą pewnością zaletą jest to, że narzędzie jest ciągle modyfikowane i rozwijane.

 Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

W każdym przypadku skuteczność przekazywania informacji na odległość zależy od przygotowania z jednej strony wykładowców, a z drugiej odbiorców treści. Specjaliści ClickMeeting troszczą się również o ten aspekt wdrożenia. Klienci platformy mogą liczyć na rozbudowane szkolenia, które pomagają w szybkim przyswojeniu niezbędnych informacji i rozpoczęciu działania.

Ważnym elementem w początkowym etapie integracji ClickMeeting z platformą eNauczanie PG była możliwość skorzystania ze szkoleń przeprowadzanych przez ClickMeeting dla nauczycieli akademickich. Dzięki temu to środowisko szybko oswoiło się z narzędziem i poznało różne rozwiązania, dzięki którym prowadzenie zajęć zdalnych jest zdecydowanie łatwiejsze.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

Webinary realizowane za pośrednictwem ClickMeeting wykorzystywane są nie tylko do dużych wykładów, ale również ćwiczeń i seminariów w mniejszej grupie, podczas których wszyscy uczestnicy mogą włączyć kamery i swobodnie rozmawiać. Sprawdzają się podczas egzaminów ustnych, monitorowania egzaminów pisemnych czy przeprowadzania konsultacji. Dzięki metodom regulowania dostępu do wydarzeń prowadzący ma pewność, że udostępniane treści nie opuszczą kręgu uprawnionych osób.

Skontaktuj się z naszym ekspertem
Enterprise form

Integracja ClickMeeting z platformą Moodle

Efektywne zarządzanie procesami kształcenia wymaga zcentralizowanego systemu. W tej roli znakomicie sprawdza się platforma Moodle, którą wybierają liderzy e-Learningu z całego świata. Aby zapewnić odpowiedni przepływ danych i automatyzować procesy, wszystkie wykorzystywane narzędzia służące do zdalnego nauczania powinny umożliwiać integrację z systemami uczelni. Był to jeden z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem ClickMeeting.

Celem integracji ClickMeeting z platformą eNauczanie PG opartą o system Moodle było udostępnienie nauczycielom akademickim narzędzia, które pozwala w łatwy sposób organizować spotkania online i jest zintegrowane z systemami uczelni. Współpracujemy także w zakresie przygotowywania konferencji i innych wydarzeń związanych z nauką zdalną.

 Mgr inż. Mikołaj Grochowski

Za rozwój platformy eNauczanie PG odpowiada Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest obecnie rozwijanie narzędzia zgodnie z oczekiwaniami jego użytkowników. Ważnym obszarem działania jest integracja ClickMeeting z platformą opartą o system Moodle.

Jako Centrum Usług Informatycznych, korzystając z ClickMeeting, byliśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby nauczycieli akademickich i stworzyć narzędzia, które usprawniają ich codzienną pracę. Przede wszystkim dotyczyło to raportowania, czyli podsumowywania konkretnych spotkań online, oraz statystyk pozwalających na podsumowanie prac całych jednostek czy działów. Olbrzymie znaczenie odgrywa automatyzacja, dzięki której te procesy przebiegają zdecydowanie sprawniej, bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego.

 Mgr inż. Mikołaj Grochowski

Kluczową rolę odgrywa możliwość zaawansowanej integracji ClickMeeting z platformą eNauczanie PG, dzięki czemu niemal cały proces kształcenia zdalnego udaje się zautomatyzować i uprościć. Udostępnianie otwartego API znacząco ułatwia natomiast pracę programistów odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój narzędzi.

Z perspektywy programisty najbardziej przydatną funkcją ClickMeeting jest Open API, czyli otwarty interfejs programistyczny aplikacji. Pozwala nam to w Centrum Usług Informatycznych tworzyć narzędzia, dzięki którym nauczyciele akademiccy mogą zarządzać dużą liczbą spotkań online, a także uzyskiwać dostęp do szerokich statystyk i analiz.

Mgr inż. Mikołaj Grochowski

Co ważne: użytkownicy zyskują dostęp do platformy i poszczególnych webinarów również za pośrednictwem urządzeń mobilnych i bardzo chętnie korzystają z tej możliwości. Dzięki temu są w stanie uczestniczyć w zajęciach czy spotkaniach z praktycznie dowolnego miejsca. Zachowują także dostęp do najważniejszych funkcjonalności serwisu.

W 2018 roku w ramach rozwoju platformy eNauczanie PG wprowadziliśmy aplikację mobilną, która daje studentom łatwiejszy dostęp do materiałów także z poziomu smartfona. Aplikacja współpracuje ze wszystkimi rozwiązaniami, w tym z platformą ClickMeeting.

Mgr inż. Mikołaj Grochowski

Jak to działa? Kompleksowa nauka zdalna

Z perspektywy nauczyciela akademickiego nauka zdalna ma dwie strony – techniczną i formalno-prawną. Podstawą funkcjonowania systemu są eKursy przyporządkowane do konkretnych przedmiotów na platformie eNauczanie PG. Wykładowca, wchodząc w wybrany eKurs, jest w stanie zamieszczać w nim materiały dydaktyczne oraz rezerwować webinary, w ramach których w formule synchronicznej odbywają się np. wykłady.

Na platformie eNauczanie PG umieszczane są również oświadczenia dotyczące np. samodzielnej pracy własnej podczas monitorowanych egzaminów w trakcie webinarów czy zgody na wykorzystanie wizerunku w nagraniach udostępnianych innym studentom. Jednocześnie pozwala to na ochronę wizerunku nauczyciela akademickiego – Politechnika Gdańska korzysta z oświadczeń, które zabraniają wykorzystywania nagrań w innych miejscach, np. portalach społecznościowych.

 

Rezerwując webinar, nauczyciel akademicki wybiera m.in. profil spotkania – czy ma być to duże wydarzenie, np. wykład, czy spotkanie dla mniejszej liczby osób, które sprawdza się chociażby w przypadku seminariów. Następnie wybiera datę oraz godzinę wydarzenia. Ma także możliwość wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do wydarzenia. Może np. wykluczyć z niego studentów, którzy nie wyrazili wymaganych zgód.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

Chcesz dołączyć do grona liderów e-learningu?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Pandemia koronawirusa zmieniła edukację

Wybuch pandemii koronawirusa zaskoczył wiele szkół i uczelni. Jak pokazuje praktyka, instytucje, które wcześniej zadbały o rozwój platform e-Learningowych, mogły komfortowo kontynuować pracę niezależnie od okoliczności. Dzięki temu do przestrzeni wirtualnej można było przenieść wszystkie typy zajęć i aktywności oraz reagować elastycznie w zależności od obowiązujących restrykcji sanitarnych.

W dobie pandemii wszyscy wykładowcy i studenci musieli przejść na nauczanie zdalne. Integracja z platformą ClickMeeting pozwoliła usprawnić ten proces i dała nam w Centrum Usług Informatycznych narzędzia, dzięki którym byliśmy w stanie dokonać transformacji zdecydowanie szybciej.

Mgr inż. Mikołaj Grochowski

Bez wątpienia nauka zdalna oraz blended learning na trwałe zmieniły sposób funkcjonowania wielu placówek. Część wprowadzonych w jej trakcie rozwiązań pozostanie już z nami na stałe.

Pandemia zmieniła podejście do edukacji. Dotyczy to nie tylko Politechniki Gdańskiej. W naszym przypadku wykorzystanie pokoi webinaryjnych wzrosło do kilkunastu tysięcy semestralnie.
Podejrzewam, że większość wykładów pozostanie w formule zdalnej już na stałe. W związku z tym webinary będą nadal szeroko wykorzystywane w sektorze edukacyjnym. Studenci przyzwyczaili się także do tego, że bardzo często konsultacje odbywają się online. Jest to wygodniejsze zarówno dla nich, jak i dla wykładowców.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

Kolejnym aspektem funkcjonowania Politechniki Gdańskiej, który został przeniesiony do rzeczywistości wirtualnej, były konferencje naukowe. Pozwala to na zdecydowanie bardziej efektywną promocję wydarzeń i docieranie do uczestników niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. To najprostszy sposób na zwiększenie rangi konferencji. Pozwala również obniżyć związane z nią koszty i nakłady pracy, a zarazem udostępnić wydarzenie większej liczbie zainteresowanych.

Organizację dużych konferencji dodatkowo wspierają rozwiązania dostarczane przez ClickMeeting:

Doceniamy zwłaszcza możliwość prowadzenia moderowanych czatów oraz organizowania pokoju dla osób, które będą zabierały głos, gdzie mogą przygotować swoje wystąpienie i przetestować funkcje pokoju. Wykorzystujemy również sesje pytań i odpowiedzi ułatwiające sprawne przeprowadzenie wydarzenia i udzielanie odpowiedzi na pytania innych osób.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

Skorzystaj z potencjału ClickMeeting!

Chcesz dołączyć do grona liderów e-learningu? Wypróbuj ClickMeeting. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dobrać odpowiednie rozwiązanie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Autor Paweł Łaniewski

Paweł is the Content Expert at ClickMeeting.

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *