Rozwijaj fundację dzięki webinarom. Praktyczne wskazówki ekspertów NGO – relacja z webinaru

Fundacja Katalyst Education zgromadziła 1400 nauczycieli i nauczycielek na webinarze dotyczącym realizacji zajęć doradztwa zawodowego online i 946 uczestników na webinarze “Jak zaplanować i ewaluować doradztwo zawodowe?”. Nagrania z 9 webinarów Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka na YouTube obejrzało 4 415 osób, a ponad 32 tys. osób śledziło transmisje na Facebooku. Kongres trwający 7 godzin 30 minut ze średnim czasem uczestnictwa wynoszącym 3 godziny 41 minut to z kolei wynik osiągnięty przez Fundację Pro NGO.

O tym, jak budować społeczność wokół swojej organizacji oraz jak tę społeczność angażować i docierać do nowych odbiorców dzięki działaniom online podczas webinaru ClickMeeting opowiadali:

 • Małgorzata Kazubska z Katalyst Education
 • Dr Anna Budzińska z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Grzegorz Ludwin z Fundacji Pro NGO.

Nagranie pełne inspiracji, nie tylko dla organizacji pozarządowych, dostępne jest poniżej. Zainteresowanych wersją pisemną zapraszamy na relację z webinaru ClickMeeting “Rozwijaj fundację dzięki webinarom. Praktyczne wskazówki ekspertów NGO”.

 

O Katalyst Education

Katalyst Education to fundacja non-profit, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci w Polsce. Fundacja rozwija darmowe, otwarte zasoby edukacyjne.

Są to materiały dostępne dla każdego, bez żadnych ograniczeń, opłat i rejestracji. I to właśnie o tych zasobach w kontekście działalności webinarowej opowiadała Małgorzata Kazubska.

Działalność Katalyst Education skupia się na uczniach i nauczycielach, którzy wspierają proces nauki. Jest ona prowadzona w dwóch projektach:

Pierwszy z nich to Pistacja: repozytorium bezpłatnych materiałów do nauki. Są to darmowe video lekcje zgodne z podstawą programową, które stanowią świetną  alternatywę dla płatnych korepetycji. Katalyst Education szacuje, że dzięki Pistaci, rodzinom w Polsce udało się zaoszczędzić już ponad 100 mln złotych na płatnych korepetycjach. W dniu webinaru liczby, które udało się wypracować temu programowi, prezentowały się następująco:

 • 950 webinarów i wideolekcji prowadzonych przez nauczycieli
 • 46 196 016 wyświetleń wideolekcji i webinarów

Drugim jest Mapa Karier: interaktywna baza danych o ścieżkach kariery i rynku pracy dla młodych ludzi.

Mapa Karier

Mapa Karier to obszar, na którym skupiła się prelegentka. Fundacja na swojej platformie zgromadziła opisy ponad 700 ścieżek kariery zarówno zawodów znanych, jak i zawodów przyszłości. Ta baza wiedzy ma przybliżać młodym ludziom rynek pracy, aby w sposób świadomy podejmowali decyzje edukacyjne i zawodowe.

Miesięcznie Katalyst Education wspiera ponad 60 tys. użytkowników w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżki kariery, a dokładnie wyboru szkoły ponadpodstawowej czy szkoły związanej z kierunkiem kształcenia.

Małgorzata Kazubska, Katalyst Education

Katalyst Education organizuje webinary na ClickMeeting z zespołem tworzącym Mapę Karier. Grupa docelowa, która ma szczególne znaczenie, to w tym przypadku nauczyciele i doradcy zawodowi.

Doradztwo zawodowe od kilku lat jest już w placówkach oświatowych obowiązkowym blokiem zajęć. I to właśnie grono pedagogiczne, nauczyciele, doradcy zawodowi są dla nas najważniejszą grupą odbiorców. To w bliskim kontakcie z tą grupą rozwijane jest narzędzie, z myślą o nich i profesjonalizacji szkolnictwa zawodowego Mapa Karier obudowana została pakietem bezpłatnych materiałów, scenariuszy lekcji i wpisów poradnikowych.

Małgorzata Kazubska, Katalyst Education

Dlaczego webinary?

Katalyst Education stawia na content marketing i to właśnie wartościowymi, merytorycznymi treściami stara się przyciągnąć odbiorców. I jak przystało na narzędzie cyfrowe, jakim jest Mapa Karier, swoją społeczność również buduje, rozszerza, angażuje i edukuje za pomocą kanałów online, takich jak social media, kampanie mailingowe oraz webinary.

Celem Mapy Karier oprócz poszerzania wiedzy młodych ludzi o rynku pracy, o świecie zawodów, jest także profesjonalizacja samego środowiska doradczego i podnoszenie prestiżu doradców zawodowych. Wynika to z naszej wiary w to, że im lepiej nauczyciele są przygotowani do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, im bardziej są na czasie z trendami związanymi ze zmianami na rynku pracy, im bardziej angażujące zajęcia prowadzą, tym lepiej Mapa Karier wypełnia swoją misję w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. 

Małgorzata Kazubska, Katalyst Education

 

 

Dlatego tematyka webinarów Katalyst Education nie jest przypadkowa. Wynika ona z potrzeby nadążania za oczekiwaniami nauczycieli, wychowawców i pedagogów, aby dostarczać im wiedzę, która jest dla nich niezbędna. W ten sposób webinary wypełniają rolę edukacyjną, stanowiąc dla uczestników element rozwoju zawodowego.

Jak w przypadku każdego kanału komunikacji i narzędzia marketingowego, należy określić cel i wskaźniki, które pomogą sprawdzić, czy webnary wspierają realizację strategii marketingowej. Katalyst Education jako cel postawiło sobie budowanie i angażowanie społeczności oraz inwestowanie w jej rozwój. I to zarówno jeśli chodzi o poszerzanie samej grupy odbiorców, jak i poszerzanie kompetencji i wiedzy użytkowników. 

Małgorzata Kazubska, Katalyst Education

Chcesz tworzyć eksperckie wydarzenia online?

Skontaktuj się z nami

Webinary Katalyst Education w liczbach

W ciągu ostatnich trzech lat Katalyst Education zorganizowało na ClickMeeting już kilkadziesiąt webinarów. Ta forma docierania do grupy odbiorców, poszerzania i angażowania społeczności bardzo dobrze się sprawdza. Świadczyć o tym mogą konkretne liczby:

 • Zajęcia doradztwa zawodowego online zgromadziły 1400 uczestników
 • Indywidualna rozmowa doradcza pozyskała 500 uczestników
 • Czas na WSDZ – jak zaplanować i ewaluować doradztwo zawodowe? – 946 uczestników
 • Doradztwo zawodowe w liceum. Scenariusze i praktyczne wskazówki – 620 uczestników

Małgorzata Kazubska przyznaje, że gromadzenie tak dużej liczby osób na wydarzeniu nie jest łatwe. Nie jest też niczym prostym prowadzić webinar dla takiej liczby słuchaczy i utrzymać ich uwagę podczas wydarzenia. Zaleca, aby pamiętać, że nie są to liczby, a konkretne osoby, które skutecznie odczytały komunikat o korzyściach płynących ze spotkania.

Jeżeli organizatorowi zależy na wysokiej frekwencji podczas wydarzeń na żywo, warto pomyśleć, jaką korzyść odnosi uczestnik. Może to być np. dostęp do nagrania webinaru, które nigdzie nie jest publikowane, rabat na usługi, przedpremierowy dostęp do treści szkoleniowych dostępnych na platformie.

Katalyst Education testuje również różne pory i dni webinarów, aby sprawdzić, jaki czas na dodatkowe szkolenie jest najlepszy dla użytkowników.

ClickMeeting jako narzędzie, dzięki któremu fundacja osiąga swój cel

Liczba osób, jaką uda się przyciągnąć na webinar, to początek drogi, podstawa budowania lejka, który dalej prowadzi na przykład do większej liczby zapisów na newsletter czy pobrań materiałów dostępnych na stronie. Webinar nie jest celem, ale ma pomóc dojść do tego celu, tak, jak w przypadku Katalyst Education celem jest budowanie i angażowanie społeczności.

Małgorzata Kazubska zaznacza również, że poza webinarami Katalyst Education wykorzystuje ClickMeeting do bardziej kameralnych spotkań:

Sięgamy często po ClickMeeting, organizując chociażby szkolenia dla nauczycieli czy spotkania z grupami fokusowymi, podczas których testujemy nowe funkcje wprowadzene do Mapy Karier.

 

Jak ClickMeeting sprawdza się w działaniu?

Katalyst Education od samego początku zdecydowało, że materiały z webinarów będą udostępniane. Dzięki temu wysiłek, czas, zaangażowanie poświęcone na organizację i przeprowadzenie wydarzenia przekłada się na materiały, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Fundacja Katalyst Education zdecydowała się na współpracę z ClickMeeting i poleca ją ze względu na:

 1. Intuicyjną, łatwą w obsłudze platformę.
 2. Wsparcie techniczne (również podczas webinarów) i materiały edukacyjne ułatwiające korzystanie z platformy.
 3. Elastyczną i profesjonalną współpracę.
 4. Analitykę wydarzeń i dostęp do nagrań.

O Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka

Nadrzędnym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom z autyzmem. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka działa już 17 lat. Jest repliką PCDI z USA oraz członkiem współzałożycielem międzynarodowej organizacji Alliance for Scientific Autism Intervention, której celem jest promowanie i wdrażanie najwyższych standardów w terapii dzieci z autyzmem.

IWRD prowadzi liczne projekty, m.in.:

 • Współpracę z Oslo Metropolitan University
 • Prace doktorskie pisane pod kierunkiem dr Sveina Eikeseth’a i dr Sigmunda Eldevik’a
 • Łącznie 9 projektów naukowych 

Dr Anna Budzińska, Dyrektor Instytutu

 

Dodatkowe formy działalności Instytutu Rozwoju Dziecka

Instytut wdraża system certyfikacji dla sosób pracujących w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania – CAZ Certyfiakt Analityka Zachowania . System Certyfilacji był tworzony w oparciu o standardy europejskie tak, aby osoby zdobywające certyfikat były nie tylko specjalistami mogącymi pracować w Polsce, ale również, aby certyfikat był rozpoznawalny za granicą.

Kolejnym projektem IWRD jest kurs online Kwadrans dla terapii, który składa się z 33 odcinków. Dr Anna Budzińska napisała do tego kursu książkę i jest ona kompatybilna z każdym odcinkiem kursu internetowego.

Instytut przetłumaczył i wydał ponadto dwie książki autorstwa dr Patricii Krantz i dr Lynn McClannaham o metodach pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.
Dodatkowymi aktywnościami IWRD są:

 • wykłady na studiach dziennych i podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • program naukowo-badawczy.
 • Przyjazne Aplikacje dla osób z autyzmem opracowane w ramach współpracy z Politechniką Gdańską
 • Międzynarodowe Sympozja organizowane raz w roku, na których wykładowcami są specjaliści z Polski i zagranicy
 • Darmowe webinary

 

Stałe obszary działalności Instytutu Wspierania Rozwoju Dziecka

Wymienione powyżej aktywności są dodatkową formą, natomiast stałe obszary działalności, na których Instytut skupia się każdego dnia, to:

 • specjalne przedszkole dla dzieci z autyzmem,
 • przedszkole integracyjne “Bajkowa Akademia”,
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Model terapii IWRD:

Pozytywny Nurt Stiosowanej Analizy Zachowania. W ramach terapii każde dziecko ma:

 • indywidualną terapię w wymiarze 22,5 godzin tygodniowo
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • regularnie monitorowane postępy wszystkich wdrażanych programów,
 • edukację włączającą zgodną z możliwościami dziecka,
 • programn domowy wprowadzany przy współpracy z rodzicami

Cały program jest każdego roku ewluowany, w celu sprawdzania, czy IWRD spełnia najwyższe standardy terapeytyczne. Wyniki z prowadzonych na róznych poziomach ewaluacji są prezentowane na corocznych spotkaniach  ASAI.

Mamy takie hasło przewodnie, które brzmi: Każde dziecko ma prawo do najlepszej dostępnej terapii, która pozwoli mu na rozwinięcie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i szczęśliwego życia.

To my, jako terapeuci, nauczyciele, jesteśmy odpowiedzialni za właściwe prowadzenie terapii i szkolenie kolejnych osób, które będą mogły efektywnie pomagać dzieciom z autyzmem.

dr Anna Budzińska

Dokładnie temu celowi przyświecają webinary Instytutu Wspierania Rozwoju Dziecka. Do tej pory 2450 rodzin objęto pomocą Fundacji w zakresie:

 • diagnozy
 • zajęć indywidualnych
 • zajęć grupowych
 • e-porad.

Dlaczego webinary?

Najistotniejszymi atutami współpracy z ClickMeeting dla IWRD są:

 • darmowy dostęp do webinarów,
 • możliwość spotkania nawet w okresie pandemii,,
 • szeroki zasięg – dotarcie do specjalistów z całej Polski oraz zza granicy,
 • możliwość polecania webinarów przez kuratoria, dzięki bezpłatnej formule.

Oto tematy webinarów Instytutu Wspierania Rozwoju Dziecka:

 1. Platforma Kwadrans dla terapii.
 2. Nowy rok szkolny z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 3. Aplikacje dla dzieci z autyzmem.
 4. Potrzeba i znaczenie edukacji włączającej.
 5. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspieraniu rozwoju dziecka.
 6. Terapia dziecka z autyzmem z perspektywy rodzica.
 7. Dorosłość osób z autyzmem.
 8. Diagnoza i terapia młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu.
 9. Autyzm a dysleksja, w dzieciństwie i dorosłości.

 

Webinary Instytutu Wspierania Rozwoju Dziecka w liczbach.

Liczba uczestników webinarów prowadzonych przez Instytut wzrasta. Na pierwszym pojawiło się 75 osób, a ostatni zgromadził ich aż 2284 uczestników.

Natomiast to, co nam umożliwia platforma ClickMeeting, to nagrywanie webinaru. Oznacza to, że osoba, która nie mogła w danym momencie uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, może wejść na naszą stronę internetową i w zakładce “webinary” znajdzie materiał do obejrzenia.

Statystyki z powyższych 9 webinarów IWRD są naprawdę imponujące:

 • 7 400 osób obecnych na wydarzeniach na żywo
 • 4 415 osób obejrzało nagranie na YouTube
 • 32 003 osób śledziło transmisję na Facebooku

Dzięki webinarom, cele naszej Fundacji realizowane są coraz bardziej efektywnie. Docieramy do coraz większej liczby specjalistów, którzy sami chcą się kształcić i rozwijać oraz zdobywać certyfikat Analityka Zachowania. Z drugiej strony dzięki ClickMeeting docieramy do rodziców i placówek, które chcą stworzyć taki system pomocy dla dzieci z autyzmem, który nasza Fundacja proponuje.

dr Anna Budzińska

 

Webinary to ogromna oszczędność dla Fundacji

Fundacja organizuje również sympozja międzynarodowe. Największe stacjonarne sympozjum odbyło się w 2018 roku i zgromadziło 450 uczestników.

Fundacja była zachwycona tą liczbą, jednak nakłady na samą organizację były ogromne. W trakcie pandemii Fundacja zorganizowała sympozjum online, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, a koszty były znacznie mniejsze. Instytut zdecydował się przejść całkowicie na tą formę przeprowadzania sympozjów, ponieważ:

 • mogą w nich brać udział uczestnicy z kraju i zza granicy,
 • nakład pracy i czasu na przygotowanie takiego sympozjum znacznie się zmniejszył,
 • liczba osób potrzebna do obsługi i przygotowania wydarzenia również się zmniejszyła,
 • tym samym Fundacja zaoszczędziła dużo środków, które może przeznaczać na realizację swojej misji.

XIII Międzynarodowe Sympozjum “Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin” odbędzie się 24 marca online w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

 

 

O Fundacji Pro NGO

Fundacja Pro NGO realizuje warsztaty, szkolenia, projekty i audyty dla organizacji pozarządowych, wspierając je w nawiązywaniu  współpracy z biznesem. Prezes Fundacji, Grzegorz Ludwin, współtworzy ogólnopolskie projekty CSR, Employer Brandingowe, jak również strategię fundraisingową dla organizacji pozarządowych.

Podczas webinaru Prezes Fundacji Pro NGO zaprosił do skorzystania z bezpłatnych rozwiązań wspierających organizacje pozarządowe, jak:

 

 

Dlaczego ClickMeeting?

Korzyści, jakie Fundacja Pro NGO dostrzega ze współpracy z ClickMeeting:

 1. Brak ograniczeń terytorialnych.
 2. Elastyczność czasu i miejsca.
 3. Pełna dostępność i zarządzanie na żywo.
 4. Automatyzacja.
 5. Odpowiedź na oczekiwania rynku.
 6. Niski próg wejścia.

Dzięki ClickMeeting docieramy do osób z mniejszych miejscowości i z terenów wiejskich. Niezależnie od miejsca, za pośrednictwem  telefonu czy  laptopa, każdy może skorzystać ze spotkania. Zdarza się, że osoby, do których chcemy dotrzeć, mają 15-30 minut między spotkaniami i dzięki tej formie mogą uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Poza tym jesteśmy w stanie praktycznie na kilka minut przed wydarzeniem online poprawić prezentację np. kolejność prelegentów, jeżeli wiemy, że jakiś ekspert się spóźni. Dostrzegamy tutaj duży potencjał modyfikacji i szybkiego reagowania tuż przed startem webinaru.

Grzegorz Ludwin

Organizując webinary, powinniśmy pamiętać, aby przypomnieć osobom zapisanym na wydarzenie o jego starcie. W natłoku pracy i dodatkowych zajęć dzień i godzina wydarzenia mogą im umknąć. Natomiast po jego zakończeniu w dobrym tonie jest rozesłać podziękowania, nagranie z webinaru i zaproszenie na kolejne wydarzenie. To wszystko można zautomatyzować.

Możemy w pełni konfigurować treści, które wysyłamy do osób, które  zarejestrowały się na wydarzenie oraz do osób, które wzięły w nim udział, a także odesłać ich na naszą stronę, gdzie prezentujemy  materiały dla słuchaczy. Warto podkreślić, że nie musimy nad tym czuwać, wszystko dzieje się automatycznie, taka funkcjonalność jest bardzo przydatna podczas opieki nad uczestnikami wydarzenia.

Grzegorz Ludwin

Jak korzystać z ClickMeeting? To proste!

Grzegorz Ludwin podczas webinaru podpowiada również, jak korzystać z narzędzi online:

 1. Określenie potrzeby oraz celu.
 2. Stworzenie pomysłu na webinar.
 3. Przygotowanie planu realizacji i agendy.
 4. Weryfikacja zasobów (prowadzący, goście, moderator).
 5. Komunikacja (zautomatyzowane przypomnienia o wydarzeniu, poinformowanie o nim  jak największej liczby osób).
 6. Przygotowanie prelegentów do wystąpienia (materiały, spotkanie testowe).
 7. Realizacja webinaru.
 8. Podsumowanie (również w formie wysłania podsumowania i podziękowania za obecność – tutaj także jest możliwa automatyzacja).

Weryfikacja zasobów to: zaproszenie prelegentek i prelegentów oraz  prowadzących, ale również moderacja czatu. Przy okazji realizacji kongresów, szkoleń czy warsztatów zawsze mieliśmy niezależne osoby, które czuwały tylko nad tym elementem, abyzadbać o komfort prowadzących i nie rozpraszać ich uwagi.

Grzegorz Ludwin

Jeżeli zapraszamy prelegentów na wydarzenia, można zadbać o ich komfort, umożliwiając im również jak najlepsze techniczne przygotowanie się do webinaru.

Korzystając z poradników i tutoriali dostępnych na platformie ClickMeeting, prelegenci poznają dobre praktyki, np. na jakiej wysokości powinna być kamera, gdzie powinno znajdować się źródło światła czy konieczny jest mikrofon zewnętrzny czy też słuchawki.

Jest to szczególnie ważne, jeśli osoby, które mają być ekspertami na naszym wydarzeniu, będą po raz pierwszy prowadzili wydarzenie online. Warto również przeprowadzić spotkanie testowe na koncie, na którym później odbędzie się webinar.

 

Jak organizacje pozarządowe mogą dotrzeć do firm dzięki ClickMeeting?

Grzegorz Ludwin podpowiada również, jak docierać do firm i zaciekawiać je naszą działalnością, korzystając z narzędzi online:

 1. Zawsze zaczynamy od określenia celu, który chcemy osiągnąć.
 2. Analizujemy potrzeby odbiorcy. Niezależnie od tego, jaką formę dotarcia do firm wybierzemy, warto przeanalizować ich potrzeby. Ważne jest, żeby spotkania, które realizujemy, były dla odbiorcy interesujące i widział korzyść z uczestnictwa w nim.
 3. Prezentujemy case study lub propozycje innowacji.
 4. Zachęcamy uczestników, żeby zostawili coś po sobie i wzięli udział w ankiecie, pozostawili adres mailowy lub inne informacje, które po wydarzeniu pomogą nam w analizach.
 5. Nagrywamy materiał, aby mogli z niego skorzystać nasi odbiorcy, w tym celu prezentujemy relację na kanale YouTube.
 6. Dbamy o krótki, jasny przekaz treści dla naszej grupy docelowej, zwłaszcza w kontekście komunikacji.
 7. Wskazujemy propozycje, projekty, rozwiązania. Tu należy pamiętać, żeby nie pisać o wszystkim. Jeżeli chcemy zaoferować firmie konkretne rozwiązanie, powinniśmy się właśnie na nim skoncentrować.

Case studie – Kongres Pro NGO

Fundacja Pro NGO każdy projekt kończy podsumowaniem zawierającym liczby, opis oraz wnioski. Prezes Fundacji przedstawił raport podsumowujący Kongres Pro NGO, który odbył się 21 października 2020 roku:

 • zarejestrowani uczestnicy – 295 osób,
 • maksymalna liczba uczestników w jednym momencie – 128 osób,
 • czas trwania wydarzenia – 7 godzin 30 minut,
 • średni czas uczestnictwa – 3 godziny 41 minut,
 • urządzenia uczestników – 92% komputer, 8% mobile,
 • miasta z największą liczbą uczestników: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Olsztyn, Tarnów.

 

 

Wszystkie powyższe dane są generowane automatycznie po zakończonym webinarze. Organizator po wydarzeniu ma zatem dostęp do pełnych statystyk, które może przeanalizować. Dotyczą one zarówno czasu wydarzenia, średniego czasu obecności uczestnika, ale również urządzeń i miast, z jakich logowano się na spotkanie.

 

Platforma ClickMeeting oprócz tego, że jest intuicyjna, dostarcza mnóstwo rozwiązań analitycznych, co z pewnością ułatwia sporządzenie raportu  z wydarzenia.

Grzegorz Ludwin

 

Funkcje ClickMeeting polecane przez Fundację Pro NGO

Grzegorz Ludwin zachęca również do skorzystania z możliwości przeprowadzenia ankiet podczas webinaru. Jest to bardzo prosta forma, która pozwala podtrzymać zaangażowanie uczestników i zebrać potrzebne dane.

 

 

Webinary, szczególnie te większe, jak Kongres Pro NGO, często prowadzone są przez kilku prelegentów. ClickMeeting umożliwia nadawania określonych uprawnień osobom prowadzącym webinar.

Zastanawialiśmy się, jak połączyć wszystkie osoby, ponieważ Kongres obejmował kilka tematów prowadzonych przez kilku ekspertów. Finalnie dzięki ClickMeeting udało nam się w pełni profesjonalnie przeprowadzić to wydarzenie z możliwością zbadania organizacji pozarządowych oraz ich potrzeb. Co więcej, możliwość udostępniania i nagrywania wydarzenia również jest bardzo pomocna.

Uważam, że każda osoba, której zależy na przygotowywaniu jakościowych wydarzeń online będzie w stanie dzięki ClickMeeting przygotować jei zadbać o to, aby jakość wydarzenia była na najwyższym poziomie.

Grzegorz Ludwin

Sesja Q&A

 

Jak przy dużej liczbie osób moderowany jest czat?

Małgorzata Kazubska, Katalyst Education: To jest bardzo dobre pytanie. Warto zadbać zawsze o wsparcie techniczne. Nie zapominajcie Państwo, że webinar to jest duże przedsięwzięcie i im większa liczba osób, tym proces jest trudniejszy. Przy wydarzeniu, na którym jest obecnych 1000 osób, oprócz osoby prowadzącej i dodatkowej osoby, która opiekuje się pozostałymi prelegentami, konieczna jest dodatkowa pomoc, aby prelegenci w ogóle nie musieli martwić się pytaniami.

 Bardzo fajną funkcją w takich sytuacjach jest sesja Q&A, która pomaga oddzielić pytania merytoryczne od tych dotyczących np. zakłóceń w transmisji.

Jeżeli chodzi o czat, to warto dodać, że jego zapis można pobrać po wydarzeniu i wykorzystywać zapisane wypowiedzi, np. jako testimoniale. Są to bardzo spontaniczne wypowiedzi, więc również bardzo wiarygodne. Często zapis czatu to wciągająca lektura i źródło pozyskania ciekawych i wiarygodnych materiałów marketingowych.

dr Anna Budzińska: Będąc przy temacie moderacji czatu. chciałam przywołać bardzo miłą sytuację. Na koniec spotkania z profesor Martą Bogdanowicz, która nie występuje już na żywo m.in. ze względu na stan zdrowia, na czacie pojawiło się 800 podziękowań dla Pani Profesor. Zebrałam je wszystkie i przesłałam Pani Profesor, a później razem je czytałyśmy. To był wspaniały element tego wydarzenia.

 

Czy robili Państwo streaming webinaru na Facebooku na żywo, czy udostępniacie Państwo nagranie video jako post na FB?

Grzegorz Ludwin: Fundacja Pro NGO nie praktykuje streamingu na Facebooku, udostępniamy informację w mediach społecznościowych o wydarzeniu, a relację zamieszczamy na kanale YouTube, gdzie posiadamy bazę wiedzy i materiały edukacyjne dla  naszych odbiorców. Obecnie na naszym kanale jest już ponad 100 nagrań i kilka playlist z gotowymi rozwiązaniami w obszarze komunikacji, korzystania z social mediów, współpracy z biznesem itp.   

 Nagrany materiałudostępniamy, ale zawsze go wcześniej obrabiamy i uzupełniamy o dodatkowe informacje. Gotowy, zmontowany materiał dopiero dodajemy naplatformę YouTube.

 

 

Wskazówka od ClickMeeting:

Transmisja webinaru na żywo na FB lub YouTube jest niezwykle prosta.

Polecamy ją, jeżeli chcesz:

●      docierać do odbiorców różnymi kanałami i rozpowszechniać wiedzę o swoich działaniach,

●      przyciągać nowych odbiorców, umożliwiając im komentowanie,

●      dodawać nowe, ciekawe treści do harmonogramu w swoich mediach społecznościowych.

Jak promujecie webinary, z jakich narzędzi i platform korzystacie w celu ich rozpromowania? Jakie to koszty (jeśli chodzi o samą promocję)?

Dr Anna Budzińska: Mamy wewnątrz fundacji osoby, które zajmują się promocją wszystkich naszych wydarzeń, więc nie ponosimy dodatkowych kosztów z tym związanych. Umieszczamy posty na Facebooku. Staramy się dotrzeć bezpośrednio do osób, które mogą być zainteresowane wydarzeniem, wysyłamy newsletter. Mamy bazę adresów mailowych osób, które zgodziły się na otrzymywanie od nas powiadomień i takie maile wysyłamy. Dodatkowo, ponieważ nasze webinary są bezpłatne, to zwracamy się do kuratoriów z prośbą o promowanie naszych wydarzeń, co chętnie robią.

Trzy fundacje, które były bohaterami naszego wydarzenia, udowodniły, że za pomocą ClickMeeting przeprowadziły setki webinarów, gromadząc tysiące uczestników na swoich wydarzeniach. Chcesz wprowadzić webinary do swojego NGO? Przetestuj naszą platformę przez 30 dni za darmo!

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Subskrybuj nasz blog!