Edukacja zdalna wiąże się nie tylko z przekazywaniem wiedzy i bezpośrednim prowadzeniem zajęć. Obejmuje zdecydowanie szerszy zakres działań pozwalających na właściwą organizację pracy, promocję jednostki dydaktycznej i utrzymanie kontaktu pomiędzy współpracownikami i uczniami.

Eksperci ClickMeeting – Małgorzata Skulska i Tomasz Bołcun – w trakcie konferencji „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczelni wyższych: technologia, finanse, perspektywy” skupili się na zastosowaniach platformy do webinarów i wydarzeń online, dzięki którym możliwe będzie nie tylko prowadzenie zajęć, ale również kompleksowe zarządzanie szkołą, centrum szkoleniowym czy uczelnią wyższą.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem wystąpienia i relacją tekstową:

 

 

ClickMeeting dla uczelni: nie tylko nauka

Standardowo, myśląc o edukacji zdalnej lub hybrydowej, skupiamy się wyłącznie na kwestii komfortowego przekazywania wiedzy uczniom. Choć prowadzenie zajęć jest jej kluczowym elementem, można wyróżnić zdecydowanie więcej sektorów działania uczelni, które może wesprzeć platforma do webinarów i spotkań online. Jednym z nich jest promocja jednostki, pozwalająca między innymi na:

 • Budowanie renomy uczelni,
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki,
 • Większy zasięg, w tym docieranie do studentów spoza Polski,
 • Polepszenie oferty programowej.

Wiedzę zdobytą podczas pandemii, kiedy uczelnie musiały przenieść niemal wszystkie obszary działania do przestrzeni wirtualnej, warto wykorzystać również w przyszłości. Dzięki temu dostosowanie się do wymogów cyfrowego świata będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Małgorzata Skulska

Pomysły na promocję placówki oświatowej z ClickMeeting

Wykorzystując możliwości, jakie daje platforma do webinarów i spotkań online, zrealizujesz wiele inicjatyw promocyjnych wpływających na kształtowanie wizerunku uczelni. Wśród nich można wyróżnić między innymi:

Wirtualne dni otwarte

Organizacja dni otwartych online będzie zdecydowanie tańsza, łatwiejsza i szybsza niż w przypadku tradycyjnego wydarzenia odbywającego się np. w siedzibie uczelni. Co oczywiste, pozwalają również na dotarcie do wielu różnorodnych grup, w tym kandydatów z innych krajów. Wzięcie udziału w dniach otwartych będzie proste i intuicyjne bez względu na miejsce zamieszkania potencjalnych uczestników. Dzięki temu prezentacja oferty edukacyjnej może być profesjonalna i zdecydowanie łatwiejsza.

Zorganizowanie dni otwartych online wspólnie z ClickMeeting jest bardzo proste, niezależnie od tego, czy mają objąć całą uczelnię, czy wyłącznie jej określone jednostki. Można zaproponować np. kilka odbywających się jednocześnie wydarzeń, w ramach których każdy wydział będzie korzystać z dedykowanego pokoju.

Małgorzata Skulska

 

Lekcje pokazowe

Jednym z najlepszych sposobów na zaprezentowanie oferty edukacyjnej i bliższe zaznajomienie się z kandydatami jest organizacja lekcji pokazowych. Mogą stać się elementem dni otwartych albo wpisać się w zdecydowanie szerszą strategię promocyjną uczelni.

Nagranie lekcji pokazowej można następnie łatwo udostępniać, co pozwoli na dotarcie do studentów i absolwentów z całego świata. Niezależnie od tego, w jakiej strefie czasowej się znajdują, co jest jednym z utrudnień w rekrutacji międzynarodowej.
Udostępnienie nagrania może przy tym przybrać zróżnicowane formy: warto skorzystać np. z webinaru na żądanie, w którym można zadać pytanie poprzez formularz wyświetlający się na końcu wydarzenia. Nagranie można załączyć m.in. w opisie studiów prezentowanym na stronie uczelni.

Tomasz Bołcun

Możliwości jest zdecydowanie więcej: nagrane zajęcia mogą zostać ujęte w ramach kursu, który można w łatwy sposób udostępniać zainteresowanym odbiorcom bezpłatnie lub pobierając opłatę za dostęp.

Olimpiady i konkursy online

Uczelnie często organizują różnego typu konkursy i olimpiady adresowane do uczniów szkół średnich. Zdecydowanie prostszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ich na platformie webinarowej. To doskonały sposób na zwiększenie renomy jednostki oraz docieranie do najlepszych kandydatów. Działania tego typu często w okresie pandemii przybierały formę online. Również po powrocie do normalności warto jednak wykorzystywać potencjał cyfrowego świata. W ten sposób można docierać nie tylko do abiturientów pobliskich szkół średnich, ale również do kandydatów z praktycznie dowolnego miejsca na świecie, co przekłada się na większe umiędzynarodowienie uczelni i wpływa na jej renomę.

Sprawna rekrutacja online

Umiędzynarodowienie to ważny wskaźnik rankingowy pozwalający uczelniom na zwiększanie prestiżu i konkurowanie z innymi podmiotami. Pod tym względem polskie jednostki wprawdzie nadrabiają zaległości wobec zachodnich szkół wyższych, jednak różnice nadal są znaczące. Jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, średni wskaźnik umiędzynarodowienia w OECD wyniósł w 2018 roku 9,2%, w Polsce natomiast uplasował się na poziomie 3,6%. W roku akademickim 2019/2020 na polskich uczelniach studiowało 77 tys. obcokrajowców. W porównaniu do lat 2016/2017 liczba ta wzrosła o 27%, jednak w tym zakresie nadal pozostaje wiele do zrobienia. Kluczem do sukcesu jest oczywiście dobra promocja oraz skuteczna rekrutacja kandydatów. Również ten obszar może wesprzeć ClickMeeting.

Rekrutacja międzynarodowa jest zdecydowanie trudniejsza od tej prowadzonej dla wewnętrznych kandydatów. Wcześniej w znacznej mierze odbywała się bezpośrednio w krajach, z których pochodzili studenci. Obecnie chętnie wykorzystuje się w tym celu kanały online. Pozwala to nie tylko dotrzeć do zdecydowanie szerszego grona odbiorców, ale również lepiej ich poznać.

Małgorzata Skulska

Rekrutacja online była bardzo popularna zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się pozwalała na łatwe docieranie do kandydatów. Warto zachować te mechanizmy również po powrocie do normalności. Dzięki temu można znacząco zwiększyć wskaźnik umiędzynarodowienia i zachęcać do podejmowania studiów najlepszych absolwentów szkół średnich z niemal całego świata.

Lepsza oferta edukacyjna w trybie online

Korzystając z platformy ClickMeeting, można również kompleksowo zadbać o ofertę edukacyjną uczelni, redukując jednocześnie ponoszone z tego tytułu koszty. Dzięki temu program studiów będzie bardziej atrakcyjny, a zarówno studenci, jak i pracownicy zyskają dostęp do niepowtarzalnej i rozbudowanej oferty, którą mogą współtworzyć naukowcy z całego świata. Przy pomocy platformy do webinarów i spotkań online można prowadzić m.in.:

 • Seminaria online,
 • Konsultacje online,
 • Naukę języków obcych,
 • Wykłady i zajęcia prowadzone przez wykładowców z całego świata,
 • Kompleksowe kształcenie zarówno dla studentów rodzimych, jak i międzynarodowych.

Warto mieć świadomość, że w trybie zdalnym można realizować cały program studiów. Znakomitym przykładem uczelni, która z powodzeniem zajmuje się prowadzeniem nauki na odległość, jest Polski Uniwersytet Wirtualny, będący klientem ClickMeeting.

Organizacja pracy uczelni

Aby uczelnia mogła funkcjonować w optymalny sposób, należy zapewnić nie tylko narzędzia usprawniające przekazywanie wiedzy, ale również wspierające komunikację na różnych szczeblach, w tym pomiędzy pracownikami oraz wykładowcami a studentami. ClickMeeting świetnie sprawdzi się także w zadaniach tego typu. Dzięki webinarom i spotkaniom online można prowadzić m.in.:

 • Szkolenia wprowadzające, dzięki którym studenci i nowi pracownicy będą mogli bliżej poznać uczelnię, zapoznać się z panującymi w niej zasadami czy organizacją pracy.

 • Spotkania wewnętrzne: zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy pracownikami uczelni jest kluczowe dla właściwej organizacji procesu edukacyjnego. W tym celu warto skorzystać z narzędzi wspierających spotkania online, także te odbywające się w trybie hybrydowym.

   

ClickMeeting dla szkół wyższych

Platforma ClickMeeting może zaoferować uczelniom zdecydowanie więcej niż tylko niezakłócone przyswajanie wiedzy. Warto skorzystać z dedykowanych rozwiązań, dzięki którym prowadzenie zajęć i organizacja pracy będą łatwiejsze, a automatyzacja pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności.

Poprzez zastosowanie wtyczki można w łatwy sposób zintegrować ClickMeeting z systemem Moodle. Daje to bardzo rozbudowane możliwości personalizowania procesu nauczania i stworzenia platformy dostosowanej do potrzeb uczelni. Warto zapoznać się z przykładem Politechniki Łódzkiej, która na integracji ClickMeeting z Moodle opiera swój system kształcenia zdalnego.

Jedną z nowości oferowanych przez ClickMeeting jest tryb Edu.

To jedno z rozwiązań, które zdecydowaliśmy się wprowadzić do naszego narzędzia po konsultacji z klientami reprezentującymi sektor edukacyjny. Jego podstawowym założeniem jest udostępnienie komfortowej przestrzeni zarówno dla prowadzących, jak i studentów.

Małgorzata Skulska

Zasada działania trybu Edu jest przy tym prosta: uczestnicy widzą wyłącznie osoby prowadzące zajęcia, nie widzą jednak podglądu kamer swoich kolegów. Wykładowca widzi przez cały czas wszystkich studentów i może poprosić ich o udzielenie odpowiedzi w dowolnej chwili. Dzięki temu można w wygodny sposób organizować zajęcia i zagwarantować uczestnikom komfortowe przyswajanie wiedzy bez ryzyka wzajemnego rozpraszania się czy wystąpienia problemów związanych z obawami przed udostępnianiem innym swojego wizerunku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Autor Paweł Łaniewski

Paweł is the Content Expert at ClickMeeting.

Przenieś wydarzenia do świata online. Z pomocą ClickMeeting

WYPRÓBUJ ZA DARMO
G2Crowd

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *