Komunikacja z odbiorcami – mówisz czy rozmawiasz?

Celem każdego webinaru jest nawiązanie kontaktu z osobami pod drugiej stronie łącza internetowego. W efekcie ma to wzmocnić pozycję naszej marki, zwiększyć zaangażowania klientów oraz podnieść wyniki sprzedażowe. Choć brzmi nieskomplikowanie, w praktyce nie jest to łatwe do osiągnięcia. Zwłaszcza, jeżeli Twoje webinary koncentrują się na mówieniu, nie rozmowie.
 

Czym różni się mówienie od rozmowy

Pomiędzy mówieniem do kogoś, a rozmawianiem z nim istnieje ogromna różnica. Słownik Języka Polskiego definiuje rozmowę jako wzajemną wymianę myśli za pomocą słów. Mówić natomiast, oznacza po prostu „zwracać się do kogoś w jakiejś formie” – brakuje tutaj czynnika angażującego drugą osobę. Innymi słowy: to monolog, nie dialog.

Komunikując się ze swoimi odbiorcami w sposób jednokierunkowy, możemy sprawić wrażenie osób pretensjonalnych, nie zainteresowanych opinią drugiej strony.

I choć że nie każdy webinar pozwala stworzyć warunki, w których w dyskusję zaangażowanych jest 100% uczestników, nie należy bagatelizować konieczności stworzenia możliwie bliskich temu warunków. Nawet retoryczne pytania oraz chwilę na refleksję nad nimi, należy traktować jako dialog.

 

Stwórz przyjazną atmosferę

Pomimo faktu, że uczestnicy Twoich webinarów stanowią jednocześnie grupę Twoich potencjalnych lub obecnych klientów, nie patrz na nich wyłącznie z tej perspektywy. Spróbuj wyobrazić sobie, że rozmawiasz z gronem znajomych lub współpracowników. Dzięki temu skoncentrujesz się bardziej na przekazaniu im pewnych idei i wartości, niż na bezosobowej sprzedaży.

Dodatkowo, staraj się utrzymać osobisty ton wypowiedzi, stawiając się w roli samych uczestników w różnych sytuacjach. Przykładowy zwrot: „Teraz z pewnością pomyślicie, że…”, pozwoli stworzyć płaszczyznę do rozmowy bez werbalnego wkładu samych uczestników.

 

Poruszaj się w obszarze wiedzy uczestników

Niezwykle łatwo jest uciec w liczby, dane i specyfikacje. Dostarczając zbyt techniczne, skomplikowane treści możesz sprawić, że webinar przyjmie zbyt akademicką formę, a stąd droga do utraty zainteresowania widza jest niezwykle prosta.

Chcąc nawiązać relację i zachęcić do rozmowy poznaj uczestników swojego webinaru, a następnie dostosuj treści do poziomu wiedzy i doświadczenia tej grupy. Przede wszystkim jednak należy wiedzieć, jakie potrzeby i problemy mają uczestnicy, aby móc dokładnie odpowiedzieć na nurtujące ich pytania.

 

Skorzystaj z dostępnych funkcji

Jeżeli prowadzisz dialog ze swoimi odbiorcami w sposób, który jest dla nich zrozumiały, warto jest skorzystać z dostępnych narzędzi. Dzięki nim każda rozmowa stanie się maksymalnie angażująca i będzie stawała się zapalnikiem do podejmowania kolejnych tematów.

Czat – moderowane rozmowy podczas webinaru pozwalają na rozmowę z uczestnikami, a jednocześnie nie zakłócają przebiegu prezentacji. Tworząc prywatny pokój czatu można przeprowadzić rozmowę jeden-na-jeden między moderatorem, a uczestnikiem i następnie wyjaśnić wątpliwe kwestie, by odpowiedzieć na pytania.

Sesje Q&A – to praktycznie definicja rozmowy; wymiana zdań, dzięki której odbiorcy mają szansę stać się aktywnym uczestnikiem, mającym realny wpływ na przebieg spotkania.

Testy i ankiety – pozawalają w łatwy i angażujący sposób poznać opinie uczestników na wybrane zagadnienia oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Prowadzenie dialogu z odbiorcami webinarów to działanie, które przynosi niewątpliwe korzyści w działaniach długofalowych. Zaangażowanie odbiorców i stała interakcja z nimi mogą zaowocować zbudowaniem prawdziwych relacji oraz zgromadzeniem rzeszy lojalnych klientów. Najlepszym sposobem aby to osiągnąć jest tworzenia jak największej ilości okazji do takich rozmów.